Quan Tâm Đến Công Việc Theo ý Chúa Muốn

QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC THEO Ý MUỐN CHÚA

I Sử ký 17: 1-10

Sống trong nhà Chúa lâu năm khi nói đến công việc Chúa ai cũng biết có rất nhiều công việc được định nghĩa là công việc Chúa: Dạy Kinh Thánh, Làm chứng đạo, thăm viếng, quét dọn nhà thờ, đánh đàn, ca hát ngợi khen Chúa và nhiều công việc khác nữa. Trong đời Vua Đa Vít những công việc mà ông phải làm theo ý Chúa là trừ bỏ thần tượng, tiêu diệt những đạo quân hiếu chiến của các nước thờ tà thần, giữ cho đất nước hòa bình. Thế nhưng khi ông muốn xây dựng một đền thờ, Chúa  không cho!!! Đa Vít rất yêu mến Chúa và quan tâm đến việc làm sáng danh Chúa bằng việc muốn cất đền thờ cho Chúa nhưng đã bị Đức Chúa Trời từ chối.

Nếu như người yêu mến Chúa luôn quan tâm đến công việc Chúa thì việc tìm kiếm theo ý muốn Chúa lại là điều quan trọng nhất. Chính vì vậy mà vua Đa Vít dầu trong thâm tâm ông hết sức mong muốn xây cất một đền thờ nguy nga cho Đức Giê Hô Va, nhưng ông không thể không tìm kiếm ý muốn của Chúa. Sự tôn trọng Đức Chúa Trời qua việc ông nghe lời của tiên tri Na Than nói, ông chấp nhận tuyệt đối vâng phục, cho dầu chức vị và quyền hạn của vua Đa Vít vẫn cao hơn tiên tri Na Than. Tiên tri đã truyền đạt ý muốn của Chúa cho vua Đa Vít về việc chinh chiến đã làm cho bàn tay Đa Vít nhuốm đầy máu. Chưa có ai dám nói với Đa Vít như vậy, ông là một vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Israel, ông là người rất được tôn trọng, từ thời ông còn trai trẻ dưới trướng của vua Sau Lơ tại thành Jerusalem, mỗi khi ra trận trở về các cô gái trẻ của Jerusalem ra múa hát và tung hô như sau: “Sau Lơ giết hàng ngàn, còn Đa Vít giết hàng vạn.” Bởi vì vậy mà những quần thần chung quanh có thể cho rằng tiên tri Na Than đã xúc phạm công lao to lớn của vua Đa Vít trong công việc xây dựng và bảo vệ đất nước Israel khỏi những thế lực ngoại bang. Trong lòng vua Đa Vít nếu không tin tưởng Na Than đang nói lời của Chúa phán truyền cho ông, có lẽ ông sẽ trừng phạt tiên tri Na Than giống như các hôn quân bạo chúa trong các thể chế quân chủ phong kiến. Đất nước Israel từ thời quân chủ mới khai sinh, có một vị vua kính sợ Đức Chúa Trời như vậy nên lời của một vị tiên tri như Na Than đã được tôn trọng, vua đã xem những lời tiên tri Na Than nói đó là ý muốn của Chúa trên trời.

Trong cách nói chuyện của tiên tri Na Than với Vua Đa Vít, ban đầu tiên tri Na Than đồng ý với vua Đa Vít trong việc xây cất đền thờ mà vua nói riêng với ông. Na Than đã đáp ứng như sau: “Hãy làm theo điều ở trong lòng vua, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua” I Sử 17: 2.  Tiếp theo hôm sau tiên tri đến nói với vua Đa Vít: “Đức Giê Hô Va phán như vầy: Ngươi chớ cất đền cho Ta.”     I Sử 17: 4. Lời của tiên tri nói như vậy có thể làm cho vua bắt lỗi: “Làm sao hiểu được ý muốn Chúa, hôm qua tiên tri nói khác, hôm sau nói khác?”. Vua Đa Vít hiểu việc ngăn cản không được xây cất đền thờ nguy nga là ý muốn Chúa chớ không phải ý kiến của tiên tri Na Than vì tiên tri Na Than đã truyền đạt đầy đủ lời Chúa đã nói như sau: “Từ khi Ta - Đức Giê Hô Va- dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai-cập, cho đến ngày nay Ta không ở trong một đền thờ nào. Nhưng Ta ở từ trại này đến trại kia, từ nhà tạm này đến nhà tạm nọ. Phàm nơi nào Ta đồng đi cùng Israel, Ta há có phán bảo cùng một người nào trong các quan xét Israel, tức người mà Ta truyền bảo phải chăn dắt dân Ta mà rằng: “Sao các ngươi không cất cho Ta một ngôi đền thờ bằng gỗ bá hương?”I Sử 17: 5-15.

Quan tâm đến công việc nhà Chúa nếu không bỏ qua tính tự ái, sỉ diện sẽ không tránh khỏi tai họa không lường trước như trong trường hợp của tiên tri Giô Na. Ý muốn của Đức Chúa Trời đã truyền đạt cho Giô Na đi qua thành phố Ni-ni-ve để nói lên sứ điệp của Đức Chúa Trời bảo cho thành này phải ăn năn. Giô Na có tính tự ái dân tộc không muốn đến một thành phố có mối thù nghịch với dân tộc của ông. Sỉ diện của Giô Na nổi dậy khi ông là một tiên tri được dân Israel kính trọng mà vào vùng đất của kẻ thù ai sẽ kính trọng? Nhất là nếu họ ăn năn Chúa sẽ tha tội, rồi vua và dân thành phố ấy không thấy hình phạt giáng xuống như lời ông nói thì danh dự của một nhà tiên tri để ở đâu? Chính vì vậy quan tâm đến công việc Chúa thì có, nhưng làm theo ý muốn của Chúa thì không!! Giô Na lấy vé xuống tàu trốn qua xứ khác để tránh việc làm theo ý muốn của Chúa. Một thanh niên Cơ Đốc nói rằng nếu Chúa kêu gọi anh như Chúa nói với tiên tri Ê-sai thì anh sẽ trả lời Chúa như sau “Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho ta? Tôi thưa rằng: có con đây, nhưng xin Chúa hãy sai bạn con đi”. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương, vị tha, nên Ngài có dùng một tai nạn lớn làm cho Giô Na phải chui vào bụng cá ở ba ngày ba đêm trong đáy nước sâu còn hơn ở địa ngục để ông nhận biết lầm lỗi của mình, nhờ đó Giô Na biết công việc của Chúa mà không làm theo ý muốn của Chúa là một sai lầm lớn trong đời.

Vua Đa Vít đã để lại cho hậu thế những người kính sợ Chúa một bài học: Người có lòng quan tâm đến công việc Chúa phải làm theo ý muốn Chúa. Chúa không cho phép cũng phải vâng lời. 

                                                                                                Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Các bài khác :: TINH THẦN CHỜ ĐỢI QUYỀN NĂNG
:: SỰ THĂNG THIÊN TRONG MẮT CÁC MÔN ĐỒ
:: MẠNG LỆNH SẮP HOÀN TẤT
:: SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI CHĂN
:: VUI MỪNG KHI CHÚA SỐNG LẠI

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao.”. Thi Thiên 46: 4.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi