Làm Sao Có Được Khôn Ngoan Thật?

 

LÀM SAO CÓ ĐƯỢC KHÔN NGOAN THẬT?

Châm ngôn 3: 4 “Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.”

Trên đời này chỉ có những người bệnh thần kinh mới ảnh hưởng đến trí tuệ, còn bất cứ ai bình thường có trí tuệ, đều có sự khôn ngoan. Từ một em bé cho đến một người lớn đều có trí tuệ. Ngày xưa có một triết gia đã thốt lên câu “Người sinh sau đáng ngưởng mộ” chỉ vì ông đi ngang qua một con đường có một đứa bé con đang chơi trò xây thành, gia nhân của triết gia đuổi thằng bé này đi chỗ khác nhưng nó không chịu đi mà còn nói “Xe phải tránh thành làm gì có chuyện thành phải tránh xe.” Sự khôn ngoan của cậu bé nhờ đối đáp giỏi, hơn thua về lý luận mà văn hóa phương Đông rất ưa chuộng. Nhưng với cuộc sống thực tế và khoa học ngày nay dầu cho văn hóa Tây hay Đông đều thấy việc làm cần thiết hơn là nói giỏi, người làm được việc hơn người mồm mép.

Đối với lời Đức Chúa Trời sự khôn ngoan thật có được trong người nhân từ và chân thật. Không phải nói giỏi cũng không bởi làm việc siêng năng mà thiếu hai đức tính quan trọng nhân từ và chân thật. Hai đức tính hướng ngoại và hướng nội này đều phải có đầy đủ: Nhân từ là hướng ngoại và chân thật là hướng nội. Sự khôn ngoan thật được người ngoài khen ngợi, và Đức Chúa Trời ban phước cho người thành thật. Những con cái Chúa đứng trên quan điểm sống nhờ cậy Đức Chúa Trời mà thiếu lòng nhân ái đối với người chung quanh đều bị Chúa cất bỏ mọi ơn phước mà người đó đáng được hưởng. Lời Kinh Thánh nói về câu chuyện như vậy trong Ma-thi-ơ 18: 23-35 “Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.  

Trong câu chuyện trên người mắc nợ không phải là người không có sự khôn ngoan. Có khôn ngoan mới đi vay nợ và tạo được niềm tin để vua cho vay, người đầy tớ vay nợ này phải là người rất hiểu biết và khôn lanh. Hơn nữa người này còn khéo léo trong lời ăn tiếng nói khiến cho vua không dễ gì ra quyết định bắt người bán vợ, đợ con hay phát mãi nhà cửa đất đai. Vua tha cho tất cả, nhưng người này chỉ có sự khôn ngoan nhất thời trong lúc hoạn nạn như câu phương ngôn “Có khó mới ló cái khôn”. Qua cơn nguy khốn rồi “Cái khôn” biến mất mới lòi ra cái dại cả đời. Sau khi người được vua tha cho hết nợ về, người đến gặp một đồng nghiệp, trong lúc làm ăn người ấy có mượn một ít tiền. Thế nhưng trong lúc người bạn hết sức van xin cho anh ta một thời gian ngắn sẽ trả lại, thì người mới được vua tha cho số nợ rất lớn này lại hung hăng, bóp cổ đòi nợ bạn bè và còn bắt nhốt vào tù. Điều này gây phản cảm nơi những người biết chuyện, nên họ đến báo cho vua biết việc làm của người đầy tớ vua mới được vua tha nợ đã cư xử như vậy đó. Vì thế vua không thể để yên được nữa mà bắt người này chịu cảnh trả nợ đến hết đời trong tù. Chúa Giê Su nói “Cha ta ở trên trời cũng xử các ngươi như vậy.”, “Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội.” Ma-thi-ơ 12: 7.

Sống chân thật là tiêu chuẩn sống đạo đức hàng đầu của nhân loại. Từ lúc tạo dựng nên con người đầu tiên Đức Chúa Trời đã tuyên bố: “Chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh của chúng ta…” Sáng-thế-ký 1: 26a. Sự khôn ngoan thật trong Chúa chính là nếp sống có hình ảnh Đức Chúa Trời. Trong mọi việc từ tình cảm đến lý trí và hành động, tất cả đều được Chúa hướng dẫn, dạy dỗ theo lẽ thật. Ma quỷ không thích như vậy, nó cho rằng người khôn ngoan là người biết làm chủ bản thân, làm chủ lý trí và tình cảm. Dù sao quan niệm này cũng đã hấp dẫn con người trở nên đối tượng chống lại với Đức Chúa Trời để rồi cuộc sống hết sức mâu thuẩn. Ma quỷ là cha của sự nói dối, là ông tổ của ngụy biện. Nó cho rằng không cần phải sống chân thật, hay chỉ cần có phân nửa sự thật cũng đủ, giả dối chưa hẳn là người bất tài, nhiều người có tài và thành công trong đất nước hiện nay có ai giả dối đâu? Nhưng những hệ lụy của điều này gây nên những bất cập cho xã hội không kể xiết, ví dụ như “Nói một đàng làm một nẻo” hoặc ngụy biện cho rằng tâm thì tốt nhưng tại vì, bởi vì.v.v…và người ta còn dùng ba mươi sáu kế theo binh pháp của Tôn Tử để áp dụng trong tất cả các lĩnh vực, khiến cho chính bản thân còn không biết “Tôi là ai”!!! Lời Chúa đã nói: “Tại vì họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời nên Ngài đã để cho họ tự mình đi theo những điều hư xấu và phạm những điều chẳng xứng đáng.” Rô ma 1: 28.

Trên thế gian này có biết bao người khôn ngoan, xã hội càng văn minh tiến bộ cho thấy người khôn ngoan càng nhiều. Nhưng muốn có khôn ngoan thật cần có lòng nhân từ và tính chân thật. Hai điều này giúp cho nhiều người bỏ được lối sống ảo nhưng hưởng bình an thật và trường thọ theo năm tháng vui vầy bên cạnh Chúa.

                                                                                    Mục sư Nguyễn Quốc Dũng

 

 

Các bài khác :: TINH THẦN CHỜ ĐỢI QUYỀN NĂNG
:: SỰ THĂNG THIÊN TRONG MẮT CÁC MÔN ĐỒ
:: MẠNG LỆNH SẮP HOÀN TẤT
:: SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI CHĂN
:: VUI MỪNG KHI CHÚA SỐNG LẠI

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

“Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao.”. Thi Thiên 46: 4.


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi